pronatie gezichtsbedrog?

Vraag uw patiënt met rug- en houdingsklachten en/of evenwichtsproblemen, al dan niet gesteund, alleen op de hakken te staan. Niet bepaald comfortabel. Alleen op de voorvoeten dan? Niet veel beter. We staan op twee voorvoeten én twee hakken. Deze solide basis wordt grotendeels in het sagittale vlak verkregen. 

Logisch, hoor ik u denken, om vervolgens tweedimensionaal door te gaan met uw behandeling; links-rechts, hoger-lager om het niet te ingewikkeld te maken. Veel (para)medische disciplines denken en behandelen nog tweedimensionaal: x- en y-as. Denk b.v. aan de Cobb-meting bij scoliose(hoek van Cobb).

Ander voorbeeld: vraag patiënt in ruglig op onderzoeksbank plaats te nemen. Benen gestrekt, armen langs het lichaam, ontspannen. Vaak zullen we dan zien dat een of beide benen in het heupgewricht neigen te exoroteren, waardoor een beenlengte verschil ‘lijkt’ te ontstaan. Echter zelden in gelijke mate. Dit verschil vinden we ook staande. Leggen we nu een (sier)kussentje onder de lumbale ruimte aan de zijde van het meest exoroterende been dan wordt deze meestal minder. Het lijkt me duidelijk dat beenlengtemeting en straight leg raising hierdoor beïnvloed worden.

Waar zit dit verschil?  zoek dat niet alleen in het frontale vlak maar vooral ook voor-achterwaarts, het sagittale vlak dus.

Kapandji wees hier al op: lateroflexie wk lumbaal is zonder rotatie niet mogelijk! Manueel therapeuten zullen zelden een ‘stukje’ behandelen maar altijd het geheel; je verschuift anders het probleem. Hetzelfde geldt voor podoposturaal therapeuten.

Podoposturaal therapeuten werken volgens de inzichten van René Jacques Bourdiol (ꝉ). Retrocapitale beïnvloeding van de intrinsieke, plantaire voetspieren en tarsale activering van o.a. de m. abductus hallucis en m. flexor brevis.

Met deze techniek in de vorm van neuroreflectoire (vlakke) therapiezolen is nauwkeurige sturing mogelijk gebleken. Tijdens mijn recente vakantie aan de zuid-Engelse kustplaatsen zag ik tot mijn verrassing een etalagepop in een onder andere door mij veelvuldig waargenomen houding bij jonge vrouwen: doorgestrekte knieën, voorover gekanteld bekken. Bourdiol zou dit betiteld hebben als ‘pied plat, premier degrée’. Complimenten voor deze etaleur!!!

Bekijk eens de binnenzijde  van je schoeisel. in verreweg de meeste schoenen zul je, de binnenzool bekijkend, zien dat daar waar men normaliter een gelengsteun aanbrengt (mediale geleng) de binnenzool er als nieuw uitziet. Blijkbaar belast de voetzool de hele binnenzool met uitzondering van dit mediale geleng!!

Bekijk een blauwdruk of b.v. een zandafdruk van de blote voet ; het mediale geleng lijkt mij prima in staat haar taken (o.a. pronatie) te volbrengen.

Reactie welkom: peteroomens@xs4all.nl.

 

N I E U W: 2 Paperbacks

Leren leven met rugklachten en houdingproblemen….? Niet altijd!

Posturologie

 

Het Raadsel Rugklachten

Een raadsel wil je oplossen door je er goed in te verdiepen en trachten het te begrijpen. Trouwens wist je dat lezen met je houding te maken kan hebben? Althans wanneer er leesproblemen zijn……

Deze pagina’s gaan over je lichaamshouding maar ook over hoofdpijn, over voetklachten, over therapie. Kortom,  ‘wat heeft in ons lichaam met wat te maken’? Commercieel verhaal: nee! Informatief: ik hoop het.

Wanneer je iets medisch ‘googelt’ word je uitgebreid geïnformeerd over wat je maar wilt, vaak tot in de kleinste details. De medische wetenschap heeft en geeft steeds meer antwoorden. Geen kritiek dus? Toch wel, het is niet altijd duidelijk dat verschillende klachten dezelfde oorzaak kunnen hebben. Bij ontsteking van b.v. een hoektand denk je niet altijd direct aan buikklachten of de blindedarm. Dat behandeling van deze hoektand kan leiden tot vermindering van de klachten vindt men over het algemeen ‘alternatief’ of ‘toeval’. Maar hoe kom je er achter ‘wat met wat te maken kan hebben’? Dat ga ik hierna eenvoudig proberen uit te leggen.

Bevruchting, zwangerschap, geboorte

Bij de bevruchting slaagt slechts één zaadcel er in één eicel binnen te dringen. Deze ‘oercel’, is het begin van een nieuw leven. Deze gaat zich delen en delen, eindeloos delen. Op een gegeven moment gaan de cellen verschillende richtingen uit en begint de vorming van botten, organen en andere structuren: de zwangerschap.

En dan de geboorte: het begin van een nieuw leven, hopelijk in goede gezondheid voor zowel moeder als kind. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, dan staat een legertje specialismen klaar om in te grijpen.

Wat heeft dit met rugklachten te maken?

Deze eindeloze vermenigvuldiging van cellen heeft een nieuwe mens gebracht, waarbij alles met elkaar verbonden en op elkaar inwerkend is. Het lichaam is geen zak met onderdelen maar een geïntegreerde samenwerking van alle lichaamssystemen.

Een simpele test: ga ontspannen staan en haal diep adem. Leun vervolgens enigszins voorover. Wat voel je? Inderdaad, de druk onder je voorvoeten neemt toe en je tenen grijpen als het ware in de grond. Beweeg nu geleidelijk naar achter, waarbij de druk onder de hiel toeneemt: de druk onder de voorvoet vermindert en de tenen ontspannen.

Hier gaan we dus van uit. We worden gedragen door vier vlakken: twee voorvoeten en twee hakken. Tot zover lijkt het me een logisch verhaal…… toch?

Echter, een groot deel van de mensheid staat te veel voorover en (over)belast de voorvoeten. Met als gevolg:

 • doorgezakte voorvoeten
 • eeltvorming
 • hamertenen

Waar gaat het mis?

Mensen bewegen niet alleen voor- <> achterwaarts, maar doen dat met de ene lichaamshelft meer dan de andere! Nu gaat het wringen! Het bekken en de benen vormen een soort gesloten ring en het ongelijk naar voren bewegen van de bekkenhelften veroorzaakt een draaiing van het bekken en van alles wat hierop rust. Dat zijn dus de wervelkolom (ruggengraat), de nek, het hoofd en de armen. En dat geeft (rug)klachten, naast de hiervoor al vermelde voetklachten.

Welke klachten moet je hierbij denken?

Eigenlijk te veel om op te noemen:

 • Hoofdpijn, vaak eenzijdig
 • Fysiologische bekkeninstabiliteit
 • Nek- en schouderklachten
 • Klachten ellebogen en handen, vaak eenzijdig
 • Vermoeid gevoel bovenrug
 • Pijnlijk, vermoeide onderrug
 • Liesklachten, vaak eenzijdig
 • Knieklachten, vaak eenzijdig
 • Voet- en enkelklachten

Dan hebben we het alleen nog maar over klachten aan het zogenaamde steun – en  bewegingsapparaat. Maar er kunnen ook orgaanklachten uit ontstaan.

Waarom draait het bekken?

De juiste vraag, de mens is nu eenmaal niet symmetrisch. Voorbeeld: knip in blanco papier een gat zo groot als een euro en houd dit met gestrekte armen voor je. Knijp nu beurtelings het linker- en rechteroog dicht. Bij een oog verandert er niets, bij het andere oog verspringt het beeld. Het oog waarbij het beeld gelijk blijft, noemt men het dominante oog. Veel minder bekend is dat dit oog zich ‘op de verte’ richt, waarbij het hoofd bijna onzichtbaar iets mee draait. Het hele lichaam, dus ook het bekken, past zich geleidelijk en eveneens bijna onzichtbaar aan de nieuwe situatie aan. Naast de ogen speelt ook het evenwichtsorgaan een grote rol. Deze ‘nieuwe’ situatie kost meer spier-energie en kan dus ‘spierpijn’ geven. De oorzaak voor klachten is geboren. En zo zijn er veel meer oorzaken; buikpijn, tenniselleboog, knieblessure om volkomen willekeurig maar wat te noemen.

 

Simpele oplossing?

Ik heb het hiervoor al gezegd: een groot deel van de mensheid staat te veel voorover, belast de voorvoeten te veel, maar bovendien links en rechts verschillend!!

Een simpele oplossing? In theorie wel: lichaam terugdraaien (b.v. brildragers) en de voetdruk naar achter verplaatsen. De praktijk is toch iets weerbarstiger. Bovenstaande is geschreven mede voor de behandelaar. Wanneer deze de logica hiervan inziet kunnen ook langdurige, chronische klachten misschien beter begrepen worden.

Een therapie die in ieder geval volgens deze logica te werk gaat is de podoposturale therapie!

Peter W.B.Oomens, juni 2020

Research on Posturology.